Facebook
safety-run.jpg (2481×3508)

         สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ฯ ร่วมกับสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย (อีคอนไทย) ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยร่วมรณรค์ให้คนไทยและสถานประกอบกิจการทั่วประเทศ ตระหนักถึงความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน ภายใต้โครงการ เดิน - วิ่ง การกุศล Safety Thailand Run 2020 เพื่อชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม 2563 เวลา 05.30-09.00 น. ณ อุทยานพุทธมณฑล สาย 4 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม  รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย มอบให้กับมูลนิธิเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน