Facebook
banner-swin.jpgอีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อนtitle Filter     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 วัฒนธรรมความปลอดภัย เชิงป้องกันอย่างยั่งยืน ด้วย VISION ZERO phitsanoo 609
2 ความปลอดภัยสำหรับยอดหัวหน้างาน phitsanoo 1458
3 ระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 phitsanoo 358
4 อันตรายจากเสียงดังและการจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยิน phitsanoo 470
5 การวางระบบการบริหารจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยขององค์กรตามแนวปฏิบัติ ILO - OSHMS 2001 สำหรับ รัฐวิสาหกิจ phitsanoo 1021
6 ความปลอดภัยฯ สาหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่ ตาม พ.ร.บ.ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย พ.ศ.2554 phitsanoo 3218
7 สรุปความรู้สำหรับ จป.เทคนิคขั้นสูง หมวด 1-6 phitsanoo 3719
8 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการความปลอดภัยฯ ของสถานประกอบการ phitsanoo 3945
9 ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในสถานที่อับอากาศ ผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือ และผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ phitsanoo 2517
10 ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001 phitsanoo 15005
11 จิตสำนึกความปลอดภัยสำหรับผู้บริหาร phitsanoo 3120
12 เทคนิคการทำ JSA สาหรับ จป. phitsanoo 8363
13 แบบประเมินความสอดคล้องของกฎหมาย phitsanoo 5269
14 เทคนิคการค้นหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุอย่างมีประสิทธิภาพ phitsanoo 2332
15 การหยั่งรู้อันตรายล่วงหน้า (KYT JISHA ) phitsanoo 2110
16 เทคนิคการควบคุมอุบัติเหตุให้เป็นศูนย์ phitsanoo 3243
17 การกำหนดตัวชี้วัดด้านความปลอดภัย phitsanoo 7532
18 เทคนิคการตรวจสอบความปลอดภัยสาหรับ จป. phitsanoo 7084
19 การควบคุมและระงับเหตุอันตรายกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย phitsanoo 1659
20 5ส เพื่อความปลอดภัย phitsanoo 3585
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 ถัดไป > สุดท้าย >>
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL